Pusat Internet Desa Bandar Penawar
Minggu keusahawanan Sosial Sedunia telah diadakan sepanjang 17hb Nov - 23hb Nov 2008. Pelbagai aktiviti telah di adakan pada minggu tersebut. Antara aktiviti yang berlangsung di PID Bandar Penawar ialah:

17hb Nov 2008 - Pendaftaran Ahli Kelab Usahawan Sosial PID Bdr Penawar
18hb Nov 2008 - LAwatan Ke Pusat Pertanian Industri Asas Tani & Lawatan ke Pusat
Pemprosesan Makanan FAMA, Rengit Johor.
19hb Nov 2008 - Bengkel blog Usahawan
20hb Nov 2008 - Bengkel DST Usahawan dengan kerjasama pelajar STPM
21hb Nov 2008 - Bengkel Friendster bersama Usahawan
22hb Nov 2008 - Lawatan & Kerja Kursus di ladang En Mohd Fansuri b Abd Shukor
23hb Nov 2008 - Bazar Jualan & Pameran Produk Usahawan
|
Pusat Internet Desa Bandar Penawar

: 1) Biro Ekonomi

2) Jawatankuasa Kemajuan & Keselamatan

Masyarakat Bandar Tenggara (JKKMBT)

Dengan Kerjasama : 1) KEJORA

2) Kelab Usahawan Sosial PID Bandar Tenggara

3) Kelab Usahawan Sosial PID Bandar Penawar

Tempat Lawatan : 1) Pusat Pertanian Moden Ayer Hitam, Kluang

2) Pusat Memproses Makanan FAMA, Rengit

Batu Pahat

Objektif :

1) Memberi peluang kepada para usahawan menimba pengetahuan lebih lanjut dalam bidang pertanian & penternakan.

2) Memberi peluang kepada para usahawan baru untuk meneroka teknologi yang digunakan pada masa kini dalam bidang pertanian, penternakan, perlabelan dan pemasaran produk.

3) Aktiviti ini dapat membuka minda para usahawan dan dapat

melahirkan lebih ramai usahawan baru yang berminat dalam teknologi perladangan, penternakan, perusahaan serta memberi peluang kepada pengeluar-pengeluar produk mendapatkan pengiktirafan bagi perlabelan barangan dengan kerjasama FAMA.

Kumpulan Sasaran : Ahli Kelab Usahawan Sosial

Tarikh Aktiviti : 18.11.2008 (Selasa)

Gambar Sepanjang Aktiviti :
Gambar 23 & 24 : Peserta di Pusat Pertanian Moden Ayer Hitam,

Kluang Johor
Gambar 25 & 26 : Lawatan di Pusat Memproses Makanan FAMA,

Rengit Batu Pahat

|