Pusat Internet Desa Bandar Penawar

Pada 19.05.10 ~ telah berlangsungnya audit di PID oleh unit audit KPKK yang ditugaskan untuk memantau dan menilai operasi di PID. Antara perkara-perkara yang dibangkitkan ialah :
1) Kewangan PID
2) Aset-aset
3) Susun atur fail
4) Perkakasan dan peralatan
5) Pekeliling
6) dan beberapa perkara berbangkit

** Terima kasih atas lawatan dan kerjasama dari KPKK ke PID Bdr Penawar**
|